R portál

Pôvodná stránka

old.slovakrug­by.sk

Generálny partner

Partneri

logo-sru-obrazok-1.jpg

Zápisnica z volebného VZ SRÚ v Žiline

19.júna 2021 sa v Žiline konalo Valné zhromaždenie SRÚ. Na spomínanom VZ SRÚ sa volili členovia Výkonného výboru, Rozhodcovskej rady a takisto sa hlasovalo o prijatí nového člena RK Bernolákovo za člena SRÚ.

V zápisnici je zaznamenané hlasovanie o zložení nového výkonného výboru SRÚ. Staronovým prezidentom SRÚ sa stal Eduard Krützner ml. Športovým riaditeľom SRÚ bol znovuzvolený Pavel Lištvan. Zmena nastala pri funkcií generálneho sekretára SRÚ. Dlhoročného člena VV SRÚ Michala Mihálika vystriedal na poste generálneho sekretára SRÚ Ján Székely.

V zápisnici takisto nájdete športový kalendár SRÚ na obdobie jeseň 2021.

Zápisnica

FK