R portál

Pôvodná stránka

old.slovakrug­by.sk

Generálny partner

Partneri

lll.jpg

Valné zhromaždenie SRÚ 2019

V prvej polovici mesiaca január (12.1.2019) sa uskutočnilo Valné zhromaždenie Slovenskej rugbyovej únie na pôde Žilina Bears RC. VZ SRÚ sa zúčastnili všetci zástupcovia klubov spolu s delegátmi SRÚ. Na programe VZ SRÚ v Žiline bolo viacero bodov ohľadom ďalšieho fungovania Slovenskej rugbyovej únie.

Program:

 1. Prezentácia
 2. Zhodnotenie fungovania SRÚ
 3. Finančný stav SRÚ – aktívne vyhľadávanie partnerov
 4. Pôsobnosť a vzťahy so strategickými inštitúciami (WR, RE, MŠVVaŠ SR, SOŠV)
 5. Rozvoj rugby na Slovensku – Regionálne zrazy, klubové tréningy
 6. Reprezentácie (muži, ženy, muži U18)
 7. Deti a mládež – Turnaje detí
 8. Rozhodcovia, tréneri – školenia
 9. Kalendár SRÚ
 10. Matrika, štatistiky, zápisy o stretnutiach
 11. Diskusia
 12. Záver

Detailné informácie o všetkých bodov VZ SRÚ nájdete v Zápisnici

Ďakujeme za priazeň a tešíme sa na rugbyový rok 2019!

F.K.