R portál

Pôvodná stránka

old.slovakrug­by.sk

Generálny partner

Partneri

rc-piestany.jpg

Valné Zhromaždenie SRÚ.

V sobotu 24.1.2015 sa v Košiciach uskutočnilo valné zhromaždenie SRÚ. Na ktorom boli prerokované zásadné body pre fungovanie súťaží a chod reprezentácií.

Kluby si odsúhlasili zmenu organizačných štruktúr. Keď na post športového riaditeľa únie zasadne Vladimír Kubala. Prezidentom SRÚ naďalej ostáva Eduard Krützner a generálny sekretár Michal Mihálik. Zvolené boli aj realizačné tímy reprezentácií pre rok 2015. Tiež bola vyriešená otázka manažérov reprezentácií, komisára pre Anti-doping, matrika, komisia rozhodcov, športovo- technická komisia. Bol prijatý disciplinárny a športový poriadok pre riadenie súťaží XV, 7s. Odsúhlasil sa športový kalendár súťaží pre obdobie jar 2015.

Prezident únie E.Krützner prezentoval vzťah medzi SRÚ a World Rugby (WR), kde by sme podľa jeho slov mohli vstúpiť priebehu najbližších mesiacov. Naša únia prejavila záujem o projekt Get into Rugby , ktorý sa zameriava na mládež a je priamo podporovaný WR. Tiež bola rozobratá otázka mládeže, kde by sme mali v roku 2016 mať vlastnú súťaž aspoň jednej vekovej kategórii.

Na valnom zhromaždení bol za riadneho člena SRÚ prijatý Rugby Union Club Pieštany, ktorému držíme palce v ďalšom napredovaní.

Záverom by sme chceli poďakovať všetkým zúčastneným na VZ a popriať veľa úspechov do ďalšej práce.