R portál

Pôvodná stránka

old.slovakrug­by.sk

Generálny partner

Partneri

11.jpg

Uvoľňovanie opatrení od 19.04.2021

Od pondelka 19.04.2021 na Slovensku platia voľnejšie opatrenia pre šport. Nižšie uvádzame informácie zo športového Covid automatu. Rugby III. stupeň varovania:

Interiér – Max. 6 športovcov na jednom športovisku + 1 tréner. Pričom zároveň musí platiť min. 35m2/športovca. Za športovisko sa v tomto prípade považuje jeden vzdušný uzavretý priestor. Dôraz na kladie na zabezpečenie kvality vnútorného ovzdušia podľa usmernenia na www.korona.gov.sk

Exteriér – Max. 6 športovcov + 1 tréner na 1 sektor *(viď tréningové sektory)

Test – V súlade s platnou vyhláškou ÚVZ

Rúško – Pri výkone športovej aktivity nie je povinnosť nosiť rúško. V spoločných priestoroch interiérových športovísk je nutné používať respirátor FFP2.

Miera kontaktu – Povolený je iba tréning, hra je možná iba s upravenými pravidlami s cieľom dodržiavať odstup min 2m medzi hráčmi. Kontakt hráčov je zakázaný. Je potrebné upraviť organizáciu, formy a obsah tréningovej činnosti: napr: iba nácvik herných činností jednotlivca, nácvik individuálnych zručností, kondičný tréning, hra bez tesnej osobnej obrany…

Tréningové sektory – V prípade exteriérových športovísk je možné vytvárať sektory o veľkosti 800m2. V každom sektore môže trénovať, športovať skupinka 6 športovcov +1 tréner. Sektory musia byť od seba vzdialené min 4 metre a oddelené značením. Skupiny sa nesmú navzájom premiešavať, každá funguje v samostatnom režime.

Zázemie – Nie je povolené využívať sprchy a šatne. Zároveň je potrebné minimalizovať stretávanie a zdržiavanie sa zúčastnených v spoločných priestoroch. Je vhodné zabezpečiť samostatný vchod a východ na športovisko, alebo bez stretávací režim pri výmene skupín. Pri vstupe na športovisko je potrebné umiestniť oznam o pravidlách.

Pomôcky – minimalizovať množstvo a zdieľanie športového náčinia a náradia

Organizácia súťaží – Je povolený iba tréningový proces a rekreačný šport. Organizovanie súťaží nie je povolené okrem najvyšších súťaží športov, ktoré dostali výnimku.

Diváci – Prítomnosť divákov, ani rodičov na tréningovom procese detí a mládeže nie je povolená

Držíme palce pri trénovaní a pevne veríme, že sa čoskoro dočkáme ďalšieho uvoľňovania, aby sme sa vrátili aj k ligovým súťažiam.

FK