R portál

Pôvodná stránka

old.slovakrug­by.sk

Generálny partner

Partneri

tes-wr-3-1.jpg

Úspešné školenie rozhodcov.

Po dlhých vybavovacích peripetiách sa v sobotu 7. novembra uskutočnil rozhodcovský seminár TES-RW level 3 za účasti waleského rozhodcovského odborníka, pána Garetha Thomasa priamo z anglickej únie RFU.

Školenia, so začiatkom o 10.30 h, sa zúčastnilo 8 slovenských rozhodcov:

Lukáš Koštiaľ, Andrej Rabara, Martin Janžo, Michal Mikuláš, Mikuláš Čečko, Michal Baffy, Pavol Majerčík a nádejný nováčik Filip Kráľ.

Po krátkej zoznamovacej časti nasledovala teoretická časť, kde na rôznych príkladoch prezentoval školiteľ Thomas na videách rôzne príklady pozitívnych aj negatívnych rozhodnutí arbitrov z praxe. Zároveň si priebežne overoval znalosti a pripravenosť poslucháčov. Diskusia bola voľná a kedykoľvek bolo možné sa spýtať na akýkoľvek detail z rozhodcovskej tematiky.

Väčšia časť školenia sa odohrávala priamo na ihrisku. Účastníci školenia hrali medzi sebou na vytýčenom malom ihrisku rôzne modelované druhy rugby zápasov s rôzne sa meniacimi pravidlami, pričom jeden zo školených viedol zápas ako rozhodca. Po cca. 5-minútových sekvenciách bola vždy hra ukončená a nasledovala diskusia a vyhodnotenie pôsobenia rozhodcu ako zo strany školiteľa, tak i zo strany školeného.

Po obedňajšej prestávke pokračovalo školenie v rovnakom duchu a proveniencie ako v dopoludňajších hodinách. Školiteľ pozitívne hodnotil určité zlepšenie niektorých jednotlivcov oproti prvej časti (zrejme vplyv kvalitného obeda). Pokračovali vyššie uvedené modelové zápasy a situácie, ako napr. výkop a príjem, maul, aut a pod., pri ktorých pán Thomas upozorňoval na správny postoj arbitra pri posudzovaní, na korektné prevedenia činností, ako skládka alebo príjem lopty po výkope a iné. Pri posudzovaní modelových činností sa jednotliví účastníci systematicky a pravidelne striedali, zároveň mali možnosť kedykoľvek adresovať otázku školiteľovi.

Po skončení exteriérovej časti nasledovalo v učebni ešte niekoľko teoretických poznatkov a príkladov na videu.

Na záver školiteľ poďakoval za sústredenú pozornosť všetkých prítomných a za kvalitné občerstvenie, vyjadril spokojnosť so sobotňajšou aktivitou a oznámil, že report o sobotňajšom školení pošle na centrálu WR v pondelok. Certifikáty o absolvovaní kurzu by mali účastníkom prísť na vyplnené mailové adresy do šiestich týždňov.

Veríme, že všetci účastníci nám nadobudnuté poznatky čoskoro predvedú na ihrisku a budú kvalitne reprezentovať rozhodcovský stav.

M.M