R portál

Pôvodná stránka

old.slovakrug­by.sk

Generálny partner

Partneri

20200727-150918.jpg

Slovak Rugby Kemp 2020

Posledný júlový týždeň sa uskutočnil už druhý ročník Slovak Rugby Kempu na Súľove. Tento rok sme sa rozšírili o počet účastníkov aj trénerov. Počas kempu sme takisto zorganizovali školenie trénerov World Rugby Level 1.

Slovak Rugby Kempu 2020 sa zúčastnilo 32 detí. Do projektu sa zapojili viaceré rugbyové mestá zo Slovenska, Čiech a takisto aj minuloročný účastník Arthur z Ománu. Deti boli rozdelené do troch vekových kategórií U8, U12 a U16, v ktorých bola prispôsobená náročnosť programu kempu.

Absolvovali sme dvojfázovú prípravu doplnenú o rôzne rekreačné aktivity. V tréningovom procese sme začali technikou prihrávok, pozičnými cvičeniami a komunikáciou na ihrisku. Ďalej sme pracovali na zdokonaľovaní správnej techniky skládok a nácvikom rôznych herných situácií. Vyvrcholením kempu boli záverečné zápasy, v ktorých deti zúročili nadobudnuté vedomosti počas týždňa. Popri tréningovým povinnostiam sme stihli aj niekoľko doplnkových aktivít ako výstup na Súľovský hrad, návšteva kúpaliska, táborová opekačka, či diskotéka.

Do školenia trénerov sa zapojilo viacero členov zo slovenských klubov. Školenie viedol prezident SRÚ Eduard Krützner ml. so svojím tímom (Pavel Lištvan, Daniel Puha). Sústredili sme sa na rozvoj základných trénerských zručností. Kemp bol ideálnou príležitosťou k nadobudnutiu tých správnych skúseností pre začínajúcich trénerov.

V závere mi dovoľte sa v mene Slovenskej rugbyovej únie poďakovať deťom za skvelú účasť a bojovnosť predvedenú na ihrisku, ale aj mimo neho, trénerom za trpezlivosť a odovzdané rugby vedomosti, rodičom za dôveru a takisto rodičom-pomocníkom Sandrike a Barborke za pomoc pri organizovaní.

V neposlednom rade by sme sa chceli poďakovať našim partnerom, ktorý tento projekt podporili a značnou mierou prispeli k rozvoju Slovenského rugby: Respect Slovakia, BMT – zdravotnícky materiál, Penzión Štefánik, Slovenská chránená dielňa a PN Print.

Účastníci kempu: Jozef Hodás, Dávid Hodás, Adrián Nezdoba, Peter Šugár, Vladimír Kubala, Tamara Sedláková, Arthur Kunc, Alex Bartovic, Adrián Stískal, Peter Bača, Martin Bača, Adam Augustín, Dávid Haring, Eliška Lištvanová, Sára Sedláková, Laura Némethová, Nella Puhová, Vincent Rumanovič, Simon Chalás, Matej Stano, Daniel Valek, Dávid Drobný, Samuel Filip, Jerguš Brickman, Max Cenkner, Alex Montgomery, Alex Senko, Ondrej Náter, Krištof Náter, Matúš Balážik, Viliam Dvonc a Sabina Jexová,

Účastníci školenia: Jozef Hodás, Zuzana Hodásová, Peter Gajdošík, Marek Chalás, Jakub Augustín, Dávid Drobný, Valentína Kováčová, Lukáš Bočkay, Andrej Náter, Simona Jexová, Patrik Ľoch a Lukáš Nárožný.

Tréneri: Eduard Krützner ml., Pavel Lištvan, Daniel Puha

Animátori: Katarína Kubalová, Filip Kráľ, Simona Jexová, Anďo Náter,

Zdravotník: Valentína Kováčová

FK