R portál

Pôvodná stránka

old.slovakrug­by.sk

Generálny partner

Partneri

r1.jpg

Report zo školenia rozhodcov.

V sobotu 25. februára sa v Bratislave uskutočnilo prvýkrát v histórii slovenského rugby rozhodcovské školenie pod vedením slovenských rozhodcovských tútorov. Školenia sa zúčastnilo osem záujemcov. Čo nás však obzvlášť teší, dvaja z nich boli nežného pohlavia.

Rozhodcovia Michal Mikuláš, Andrej Rábara a Martin Janžo viedli v dopoludňajších hodinách teoretickú časť v učebni ZŠ na Kalinčiakovej ulici, kde dochádzalo k odovzdávaniu cenných poznatkov a prebiehala plodná diskusia s jednotlivými účastníkmi, aj za pomoci videotechniky. Diskutujúci dostali hrubú brožúru s najnovšími pravidlami a poznatkami, zároveň zahrnuli prednášajúcich mnohými otázkami, na ktoré sa všetci spoločne snažili nájsť odpovede.

Jedna celá sekcia bola venovaná práci asistenta, ktorú výborne predniesol Andrej Rábara. Školených má SRÚ v pláne implementovať najprv ako spoľahlivých asistentov, potom rovnako spoľahlivých arbitrov, preto bola tejto časti venovaná veľká pozornosť.

Takisto prišlo k snahe zjednotiť výklad určitých bodov v pravidlách tak, aby rozhodovanie bolo v našej súťaži čo najjednotnejšie, čím by spokojnosť s prácou arbitrov stúpala.

V popoludňajších hodinách pokračovalo praktické školenie na ihrisku ZŠ, kde sa stretli proti sebe hráči Slovanu a RK Bratislava a hrali ostré cca. 10-minútové zápasové sekvencie. Účastníci školenia sa striedali na pozíciách asistentov a každý si vyskúšal aj prácu hlavného arbitra. Po odpískaní sa odbornému hodnoteniu jednotlivcov venoval Martin Janžo, zatiaľ čo Michal Mikuláš viedol nováčikov priamo na ihrisku.

Po vystriedaní sa všetkých rozhodcov bol zápas ukončený spoločným poďakovaním. To poďakovanie patrí Vladkimu Kubalovi a SRÚ, všetkým, ktorí našli odvahu dať sa na rozhodcovskú/a­sistentskú dráhu. Rovnako sa patrí poďakovať aj tímom Slovanu a RK za zorganizovanie svojich hráčov a účasť na akcii, ktorá nováčikom veľmi pomohla, ZŠ Kalinčiakova za poskytnutie priestorov a naším arbitrom Martinovi Janžovi a Andrejovi Rábarovi za výborné postrehy a skúsenosti počas školenia.

Účastníci školenia: Účastníci školenia: Pavol Majerčík, Branislav Hauptvogel, Szabolcs Csanadi, Katarína Kubalová, Zuzana Vladovičová, Charles Cimetiere, Michal Mihálik, Daniel Puha, Denis Nezič.

Michal Mikuláš