R portál

Pôvodná stránka

old.slovakrug­by.sk

Generálny partner

Partneri

daniel-mitreu.jpg

Report zo školenia rozhodcov v Bukurešti.

V dňoch 12.-14. 9. sa v rumunskej Bukurešti, priamo v centre Rumunskej rugbyovej únie, kde sa nachádza aj Národný štadión Arcul de Triumph (Víťazný oblúk), uskutočnilo medzinárodné rozhodcovské školenie v rugby 7´s Level 2. Naša únia mala na akcii zastúpenie v osobách rozhodcov Martina Janža a Michala Mikuláša. Na školení boli prítomní aj zástupcovia únií Chorvátska, Belgicka, Nemecka, Dánska, Česka, Ruska, Rumunska a Ukrajiny.

Celá udalosť bola pod záštitou hlavného organizátora, pána Daniela Mitreu s podporou ďalších rumunských medzinárodných edukátorov. Hlavné slovo mali profesionálni rozhodcovia World Rugby zo Škótskej rugbyovej únie, páni Sam Ansell a Bob Easton.

Výborne zorganizované školenie prebiehalo striedaním teoretickej časti v učebni a praktickej časti na ihrisku.

Teoretická časť prebiehala často diskusiami v skupinách, pozorovaním videa a následnými výmenami názorov, na konci ktorých mali hlavné slovo edukátori. Školitelia často aktívne zadávali účastníkom rôzne úlohy, ktorých riešenie prebiehalo v rozdelených skupinách a následným spoločným riešením, resp. korektným výkladom. Školenie nebolo zamerané na výklad pravidiel, ale na detaily v pozorovaní diania na ihrisku počas zápasu a na zameranie pozornosti na styčné body pri napr. ruckoch, autoch a pod. a takisto aj na ergonomický pohyb arbitra po ihrisku. Časť teoretickej časti sa venovala taktiež asistentom rozhodcov a asistentom v bránkovisku, ich vzájomnej komunikácii a postaveniu na ihrisku.

Praktická časť prebiehala na ihrisku národného štadióna, najprv len za účasti rozhodcov, potom za spolupráce s hráčmi kategórie medzi 18 – 23 rokov. Rozhodcovia spoločne vytvárali rôzne modelové situácie, ktoré potom zvyšku kolegov opisovali a vymieňali si vzájomné pohľady na ne. Následne prebiehali cca. 3 min. sekvencie ostrého zápasu medzi spomínanými hráčmi, ktoré striedavo viedli účastníci školenia. Tí následne absolvovali s vyššie spomínanými rumunskými medzinárodnými edukátormi individuálne pohovory zamerané na zhodnotenie absolvovaného predstavenia.

Úplne na záver absolvoval každý účastník individuálny pohovor s hlavnými WR školiteľmi.

Celá akcia sa niesla v klasickom priateľskom rugbyovom duchu, pohostinnosť a organizácia domácich usporiadateľov bola na vysokej úrovni a žiadnemu z účastníkov nič nechýbalo. Účastníci vzájomne nadviazali viaceré kontakty, ktoré sa aj s ich novonadobudnutými poznatkami môžu v budúcnosti veľmi hodiť.

Celkové zhodnotenie akcie je veľmi pozitívne a dúfame, že sa prejaví aj na kvalite rozhodovania v slovenských súťažiach.

Michal Mikuláš