R portál

Pôvodná stránka

old.slovakrug­by.sk

Generálny partner

Partneri

sponzor.jpg

Prosba.

Vážení športoví priatelia.

Dovoľte mi, aby som vám v mene našej únie ozrejmil kritickú finančnú situáciu a zároveň poprosil o pomoc. Našej športovej únii nebola pridelená štátna dotácia z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky – športová reprezentácia SR a rozvoj športových odvetví pre rok 2015. Dotácia nám nebola udelená z dôvodu že nie sme riadny člen Svetovej rugby únie- World Rugby (WR), čo nám v predchádzajúcich rokoch nebolo vytknuté a dotácia nám bola udelená aj na základe toho že sme členom Európskej únie rugby- Rugby Europe (RE). Z toho istého dôvodu nás neuznáva ani náš domovský Slovenský olympijský výbor (SOV), aj keď sa zúčastňujeme súťaží v olympijskej disciplíne a naše reprezentačné družstvá sa každý rok posúvajú v Európskom rebríčku.

Žiadosť do World Rugby sme podali už pred pár rokmi. Pre nás z nepochopiteľných dôvodov a až po urgenciách zo strany Rugby Europe, nám bolo oficiálne zdelené že by sme sa mali stať v priebehu roku 2015 pridruženou krajinou World Rugby. Nechceme žalovať a poukazovať na ostatné únie v Európe, ale napríklad Grécko ktoré sa nezúčastnilo pohára európskych národov sa pred pár dňami stalo riadnym členom WR. Monaco nemá reprezentáciu mužov XV a je stále riadny člen WR, ktorý je začlenený vo svetovom rebríčku XV rugby. Naša únia sa už 10 rokov zúčastňuje súťaží riadených RE aj WR, či je to už Európsky pohár národov XV rugby mužov, alebo Majstrovstvá Európy v rugby 7´s mužov a žien a v tomto roku aj olympijskej kvalifikácie. Taktiež v tomto roku chceme prvý krát postaviť mládežnícku reprezentáciu U 16.

Žiaľ bez finančných prostriedkov je vážne ohrozený chod celej únie pod ktorý spadá:

REPREZENTÁCIA SR MUŽOV A ŽIEN

Pri našej neúčasti na Majstrovstvách Európy budeme vylúčený zo súťažnej činnosti, ktorú organizuje Európska rugbyová únia (Rugby Europe) a budeme vyradený zo prijímacieho procesu do Svetovej rugbyovej únie (Rugby World).

SÚŤAŽE A PROJEKTY RIADENÉ SLOVENSKOU RUGBYOVOU ÚNIOU

Preto sa na Vás obraciame so žiadosťou o podporu nášho športu, ktorý na síce Slovensku získava čoraz väčšiu popularitu a ktorého členská základňa hráčov, hráčiek a mládeže sa každým dňom rozrastá, ale jeho financovanie bez štátnej alebo súkromnej podpory nevieme garantovať.

Je preto viac než možné, že behom najbližšieho obdobia bez Vašej podpory a pomoci nebudeme vedieť zabezpečiť športové a voľnočasové aktivity v rozsahu, v akom tomu bolo doteraz.

V prípade záujmu o akúkoľvek formu podpory Vám budeme veľmi povďační a preto nás prosím neváhajte kontaktovať.

Vladimír Kubala

Športový riaditeľ SRÚ

kubala@slovakrugby.sk

+421 911 338 088