R portál

Pôvodná stránka

old.slovakrug­by.sk

Generálny partner

Partneri

img-20201223-130717-292.jpg

PF 2021

Napriek zložitej situácii v roku 2020, ktorý bol do veľkej miery ovplyvnený pandémiou COVID-19 a zastavil náš nielen športový, pracovný, ale do istej miery aj osobný život, by sme Vám v mene Slovenskej rugbyovej únie zaželali pokojné prežitie Vianočných sviatkov v kruhu najbližšej rodiny a šťastný Nový rok 2021!

Pevné veríme, že si všetci prajeme to isté – Byť zdraví a v čo najkratšom čase sa vrátiť na rugbyové ihriská so šiškou v ruke.

V neposlednom rade patrí obrovská vďaka našim partnerom, ktorí aj napriek neistej situácii naďalej podporovali náš šport a tešíme sa na ďalšie projekty:

Respect Slovakia, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, BMT, Slovenská chránená dielňa, PN print, Penzión Štefánik

FK